Vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ JH

Městský úřad Jindřichův Hradec

Vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Městský úřad Jindřichův Hradec

Město Jindřichův Hradec jako územní samosprávný celek v souladu s § 7 až § 9 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění

v y h l a š u j e

prodloužení výběrového řízení na pracovní místo vedoucího úředníka – zaměstnance města zařazeného do Městského úřadu Jindřichův Hradec jako

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Jindřichův Hradec

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání, př. úplné středoškolské či vyšší odborné za předpokladu odpovídající praxe, zaměření oboru studia na oblast kultury, umění, cestovního ruchu či obdobného zaměření výhodou,
 • bezúhonnost (výpis z Rejstříku trestů bez záznamů, osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1999 Sb.), zdravotní způsobilost,
 • prokazatelná praxe alespoň 3 roky, všeobecný rozhled, kreativní myšlení a znalost aktuálních trendů,
 • zkušenosti s realizací kulturních akcí, projektů v oblasti cestovního ruchu, dramaturgií, strategickým plánováním či marketingu vítány,
 • vedení pracovního týmu (manažerské kompetence) rovněž kvitovány,
 • znalost příslušné legislativy a schopnost její aplikace v praxi výhodou,
 • komunikativní znalost anglického jazyka bude nezbytná, německý či jiný cizí jazyk bonusem,
 • komunikační, organizační a řídící schopnosti, úroveň vystupování a jednání s lidmi (schopnost mediace a vedení dialogu), ochota nést velkou míru zodpovědnosti, kvalifikované a včasné plnění úkolů,
 • počítačové / digitální dovednosti, řidičské oprávnění sk. B,
 • schopnost a ochota dále se vzdělávat a pracovat na sobě

Informace o pracovním místě:

 • náplní práce bude vedení nově zřízeného odboru kultury a cestovního ruchu, kde prvním úkolem bude příprava koncepčních dokumentů rozvoje kultury a cestovního ruchu v Jindřichově Hradci a jeho okolí s důrazem na nastavení spolupráce a komunikace s jednotlivými aktéry, příprava projektů a akcí pro následující roky, to vše s přímou účastí na tvorbě nového organizačního zajištění kultury a cestovního ruchu v rámci města / MěÚ Jindřichův Hradec,
 • pracovní poměr na dobu neurčitou,
 • místem výkonu práce je územní obvod města Jindřichův Hradec,
 • platové zařazení - 11. platová třída (osobní příplatek dle dosahovaných pracovních výsledků, odměny),
 • stabilní zaměstnání, zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování a na penzijní pojištění, flexi pass, sick days a další), možnost profesního růstu (vzdělávání v oboru)
 • předpokládaný datum nástupu od 1. ledna 2024.

Předpoklady k podání přihlášky do výběrového řízení:
Přihlášku může podat občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR starší 18 let, který je svéprávný, bezúhonný a zdravotně způsobilý, ovládá úřední jazyk a splňuje výše uvedené předpoklady pro dané pracovní místo vedoucího úředníka.

Obsah, přílohy, způsob a termín podání přihlášky:
Přihláška musí obsahovat, na jaké pracovní místo zájemce přihlášku podává, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo dokladu totožnosti, datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí:

 • strukturovaný životopis obsahující dosavadní praxi, odborné znalosti a dovednosti týkající se požadovaných správních činností,
 • motivační dopis,
 • koncept (shrnutí hlavních tezí / myšlenek) na téma „Jindřichův Hradec dnes a zítra z pohledu kultury a cestovního ruchu“ (silné a slabé stránky, potenciál rozvoje...) v rozsahu max. 3 normostran
 • kopie osvědčení podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) a čestné prohlášení podle § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon funkce některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České republiky, v platném znění (případně potvrzení nebo prohlášení o podání žádosti o „lustrační osvědčení“ s dodatečným předložením),
 • kopie výpisu z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém stupni vzdělání (dokumenty, kde je požadována úředně ověřená kopie se dokládají před nástupem do funkce).

Přihlášky se podávají na podatelně MěÚ nebo zasílají na adresu:
Městský úřad Jindřichův Hradec
Klášterská 135/II
Jindřichův Hradec
PSČ 377 01

Přihlášky na předepsaném tiskopise (viz příloha) je nutné podat v zalepené obálce označené „Neotvírat – VŘ – pracovní místo – OKC – vedoucí“ nejpozději do pondělí 16. října 2023 do 10.00 hod.

Požadavky

 • Minimální vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)
 • Práce s PC
 • Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B

Požadované jazyky

 • Angličtina (aktivní)

Benefity

 • Stravenky
 • Příspěvek na penzijní připojištění
 • Příspěvek na volný čas
 • Sick days
 • Vzdělávací kurzy a školení


full-time Vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ JH 2023-09-14 Městský úřad Jindřichův Hradec Jihočeský

Kraj:
Jihočeský

Typ pracovního poměru:
Služební poměr

Požadované vzdělání:
Vysokoškolské

Odměna (rozpětí):
neuvedeno

Typ pracovního úvazku:
Plný

Kontaktní email:
[email protected]


Městský úřad Jindřichův Hradec

Městský úřad Jindřichův Hradec