Referent/ka odboru výstavby a územního plánování - stavební úřad

Městský úřad Vimperk

Referent odboru výstavby a územního plánování
Městský úřad Vimperk

Město Vimperk, se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6/2, PSČ 385 17, IČO 00250805 vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka - "referent odboru výstavby a územního plánování - stavební úřad".

Předpokládaný nástup: nejpozději 01.12.2023, na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou

Místo výkonu práce: - Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk

** pracoviště:** Městský úřad Vimperk, Nad Stadiónem 199, 385 01 Vimperk

 • správní obvod obce s rozšířenou působností

Platová třída: 10

Náplň práce: výkon státní správy - působnost obecného stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Rozhodování a vydávání dalších opatření podle stavebního zákona.

Zájemce podá písemnou přihlášku. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu uchazeče,
 • datum a podpis uchazeče,
 • telefonní, popř. e-mailové spojení.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
  a dovednostech,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce. Možno získat na MěÚ Vimperk ihned výstupem

** Czech POINTU (tel.:** 380 070 348),

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 22.09.2023

do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: "NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - STAVEBNÍ ÚŘAD".

Podrobnější informace podá:
Ing. Robert Pročka - vedoucí odboru výstavby a úz. plánování

** - tel.:** 388 459 050, 778 745 198
Ing. Ilona Langerová - referentka - stavební úřad

** - tel.:** 388 459 049

Požadavky

 • Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)


full-time Referent/ka odboru výstavby a územního plánování - stavební úřad 2023-09-14 Městský úřad Vimperk Jihočeský

Kraj:
Jihočeský

Typ pracovního poměru:
Služební poměr

Požadované vzdělání:
Středoškolské s maturitou

Odměna (rozpětí):
neuvedeno

Typ pracovního úvazku:
Plný

Kontaktní email:
[email protected]


Městský úřad Vimperk

Městský úřad Vimperk