Právník / právnička // Magistrát hlavního města Prahy

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Právník / právnička v odboru Kancelář ředitele Magistrátu hlavního města Prahy
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

právník / právnička v odboru Kancelář ředitele Magistrátu hlavního města Prahy
Magistrát hlavního města Prahy

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici právník / právnička v odboru Kancelář ředitele Magistrátu hlavního města Prahy.

Jaká bude Vaše náplň práce

 • zpracování podkladů pro jednání Rady a Zastupitelstva hl. města Prahy
 • zpracování stanovisek, vyjádření a návrhů na řešení úkolů, které si vyžádají orgány města
 • zajišťování procesní stránky vyřizování závažných a opakovaných stížností a petic
 • vyřizování žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • spolupráce při přípravě návrhů obecně závazných vyhlášek a připomínkování právních předpisů ČR a hl. m. Prahy
 • podíl na kontrolní činnosti odboru
 • zpracování veřejných zakázek odboru

Jaké požadavky byste měl/a splňovat

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo nebo právo a právní věda
 • orientace v související legislativě
 • znalost práce na PC (MS Office, Internet), schopnost pracovat s právními informačními systémy (např. ASPI)
 • komunikační schopnosti a dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném projevu

Co Vám můžeme nabídnout 

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době, mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků (více se dozvíte z úplného oznámení o výběrovém řízení)
 • pracovní poměr zaměstnance/zaměstnankyně na dobu určitou
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna
 • podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, možnost využití dvou dětských skupin pro děti zaměstnanců
 • čerpání benefitů v systému Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • příspěvek na bydlení
 • pracoviště v centru Prahy

Více informací o odměňování, dalších pracovních podmínkách a zaměstnaneckých benefitech naleznete na našich kariérních stránkách

Do výběrového řízení uchazeč/ka podává přihlášku, ve které uvede: označení výběrového řízení a název obsazované pracovní pozice, jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu (úplná adresa včetně PSČ), kontaktní údaje (e-mail, telefon).

K přihlášce připojí: strukturovaný profesní životopis v českém jazyce, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech, dovednostech a dosaženém vzdělání.

Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem v českém jazyce prosím zasílejte do 28. července 2023 na adresu [email protected]. Do předmětu zprávy uveďte: Volné místo – právník/právnička/RED/2613/VM31/23/Se


full-time Právník / právnička // Magistrát hlavního města Prahy 2023-07-03 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Praha

Kraj:
Praha

Typ pracovního poměru:
Zaměstnanecký poměr

Požadované vzdělání:
Vysokoškolské

Kontaktní osoba:
Jakub Mocek

Odměna (rozpětí):
neuvedeno

Typ pracovního úvazku:
Plný

Kontaktní email:
[email protected]


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA