MHMP hledá právníka/právničku // Plný úvazek // Centrum Prahy // Stabilní zaměnstavatel

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Právník / právnička MHMP
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

právník / právnička
Magistrát hlavního města Prahy

Úplné oznámení je zveřejněno na úřední desce na www.praha.eu

https://eud.praha.eu/pub/deska/6000004/4/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BRRKRCS%230/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BRRKRCS/UD_vyberove-rizeni_INV_2518_pravnik_VR223-23.pdf

Co Vám můžeme nabídnout?

 • 11. platovou třídu dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
 • osobní příplatek, mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
 • po zapracování možnost občasné práce z domova
 • pružnou pracovní dobu (pevný úsek 9-14:30, pátek do 13:00)
 • osobní konto s čerpáním benefitů v systému Cafeteria
 • 5 týdnů dovolené, 5 sickdays
 • pracoviště v centru Prahy
 • další vzdělávání
 • příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (elektronická stravenková karta), příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na bydlení i možnost služebního bytu
 • dětské skupiny, akce pro děti zaměstnanců, letní tábory

Jaké máme požadavky?

 • VŠ vzdělání Mgr. v oboru právo nebo právo a právní věda
 • znalost zákona o zadávání veřejných zakázek
 • znalost práce na PC (MS Office, Internet), schopnost pracovat s právními informačními systémy
 • velmi dobré komunikační schopnosti   
 • samostatnost, iniciativnost a pečlivost    
 • schopnost pracovat samostatně i v týmu

Čím se budete zabývat?

 • právním poradenstvím při zadávání veřejných zakázek
 • přípravou a revizí smluvní dokumentace
 • koncepční a metodickou činností v oblasti smluvní agendy projektů
 • činnostmi spojenými s převody nemovitostí
 • zastupováním města v právních sporech

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 22. ledna 2024 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.


full-time MHMP hledá právníka/právničku // Plný úvazek // Centrum Prahy // Stabilní zaměnstavatel 2024-01-03 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Praha

Kraj:
Praha

Typ pracovního poměru:
Zaměstnanecký poměr

Požadované vzdělání:
Vysokoškolské

Kontaktní osoba:
Jakub Mocek

Odměna (rozpětí):
neuvedeno

Typ pracovního úvazku:
Plný

Kontaktní email:
[email protected]