MHMP hledá absolventa-tku právních oborů // Dobré ohodnocení // Benefity // Možnost služ.bytu // Dětská skupina

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Právník / právnička
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

právník / právnička v odboru pozemních komunikací a drah
Magistrát hlavního města Prahy

Magistrát hl. m. Prahy hledá nového kolegu či kolegyni na pozici právník / právnička v odboru pozemních komunikací a drah (kód 0948).

Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP v rubrice Volná místa a kariéra na MHMP https://eud.praha.eu/pub/deska/6000004/4/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BQLC21F%230/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BQLC21F/UD_vyberove-rizeni_PKD_0948_pravnik_VR181-23.pdf

Co Vám můžeme nabídnout?

 • 12. platovou třídu dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
 • osobní příplatek, mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
 • po zapracování možnost občasné práce z domova
 • pružnou pracovní dobu (pevný úsek 9-14:30, pátek do 13:00)
 • osobní konto s čerpáním benefitů v systému Cafeteria
 • 5 týdnů dovolené, 5 sickdays
 • pracoviště v centru Prahy
 • další vzdělávání
 • příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (stravenka v hodnotě 180 Kč/den), příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na bydlení i možnost služebního bytu
 • dětské skupiny, akce pro děti zaměstnanců, letní tábory

Jaké požadavky byste měl/a splňovat

 • VŠ Mgr. v oboru právo nebo právo a právní věda (výhodou zaměření na stavební a správní právo)
 • znalost práce na PC (MS Office, Internet)
 • komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • pečlivost, samostatnost a zodpovědný přístup

Výhodou

 • orientace v oboru staveb komunikací
 • praxe v oboru stavebního a správního práva
 • znalost stavebního zákona a správního řádu

Jaká bude Vaše náplň práce

 • vedení odvolacích řízení ke stavbám místních komunikací II. a nižších tříd vedených úřady městských částí
 • rozhodování o opravných prostředcích, námitkách podjatosti, předběžných opatřeních a nástrojích správního řádu v konkrétních odvolacích i prvostupňových spisech
 • zpracovávání obnovy řízení a přezkoumání napadeného rozhodnutí
 • zajišťování výkonu státní správy v přenesené působnosti a činnosti pro veškeré komunikační stavby v hl. m. Praze z hlediska dodržování a uplatňování platných zákonů a vyhlášek
 • zpracovávání přestupkových řízení podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 • výkon kontrolních prohlídek a státního dozoru

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 24. října 2023 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.

Do výběrového řízení mohou být zařazeny pouze odpovědi zaslané podle těchto instrukcí.  


full-time MHMP hledá absolventa-tku právních oborů // Dobré ohodnocení // Benefity // Možnost služ.bytu // Dětská skupina 2023-11-08 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Praha

Kraj:
Praha

Typ pracovního poměru:
Zaměstnanecký poměr

Požadované vzdělání:
Vysokoškolské

Kontaktní osoba:
Jakub Mocek

Odměna (rozpětí):
neuvedeno

Typ pracovního úvazku:
Plný

Kontaktní email:
[email protected]