Hledáme kolegu/kolegyni na pozici správce/správkyně poplatků

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Správce/správkyně poplatků
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

správce / správkyně poplatků
Magistrát hlavního města Prahy

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici správce / správkyně poplatků v odboru daní, poplatků a cen

Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP v rubrice Volná místa a kariéra na MHMP https://eud.praha.eu/pub/deska/6000004/4/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BPREBUM%230/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BPREBUM/UD_vyberove-rizeni_DPC_0051_spravce-poplatku_VR141-23.pdf

Jaká bude Vaše náplň práce

 • zajišťování daňového řízení, zejména vyhotovování rozhodnutí o registraci plátce, úhradě poplatku a úroků z prodlení, rozhodování o odvolání podle daňového řádu, vymáhání nedoplatků daňovou exekucí
 • agenda správy poplatku za komunální odpad, zejména registrace a evidence plátců a poplatníků, reklamační řízení týkající se svozu komunálního odpadu, vymáhání nedoplatků daňovou exekucí včetně vydávání exekučních příkazů, provádění místního šetření
 • evidence a archivace dokumentů v elektronické spisové službě
 • výkon funkce pověřené/ho hlavní/ho účetní/ho v rámci vnitřního kontrolního systému

Jaké požadavky byste měl/a splňovat

 • vzdělání vyšší odborné nebo střední s maturitní zkouškou
 • orientace v zákoně o místních poplatcích a daňovém řádu
 • znalost práce na PC (MS Office, internet)
 • komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • samostatnost, pečlivost, zodpovědný přístup
 • výhodou praxe ve veřejné správě

Zákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk. 

Co Vám můžeme nabídnout 

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 9, možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době, mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků (více se dozvíte z úplného oznámení o výběrovém řízení)
 • po zapracování možnost občasné práce z domova
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna
 • pracoviště v centru Prahy
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • benefitní systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (elektronická stravenková karta), příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • příspěvek na bydlení i možnost služebního bytu
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 31. srpna 2023 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.

Neodpovídejte, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře na této stránce, nabídky zaslané přes odpovědní formulář nebudou bohužel do výběrového řízení zařazeny.  


full-time Hledáme kolegu/kolegyni na pozici správce/správkyně poplatků 2023-08-28 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Praha

Kraj:
Praha

Typ pracovního poměru:
Služební poměr

Požadované vzdělání:
Středoškolské s maturitou

Kontaktní osoba:
Jakub Mocek

Odměna (rozpětí):
25 000 - 45 000

Typ pracovního úvazku:
Plný

Kontaktní email:
[email protected]


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA